Menaxhimi i Parkut Kombetar Detar Karaburun Sazan

Zona e Mbrojtur Detare Karaburun – Sazan është modeluar duke patur zonën e Gadishullit të Karaburunit dhe Ishullit të Sazanit si elementin qëndror për mbrojtjen e natyrës dhe qytetin e Vlorës si elementin qëndror për zhvillim.

Ky mjedis detar karakterizohet prej një sërë ekosistemesh të shumëllojshme dhe një game të gjerë të specieve detare me rëndësi ekologjike dhe ekonomike. Gadishulli i Karaburunit gjendet në Shqipërinë e Mesme, përballë qytetit të Vlorës, dhe ndan ujërat e deteve Adriatik dhe Jon. Në 22 shkurt 1966 Gadishulli i Karaburunit (saktësisht zona e Llogorasë) u shpall rezervat natyror, por është prekur shumë nga zjarret, kullotja, gjuetia intensive dhe stërvitjet ushtarake.

 Statusi i mbrojtjes u riaktivizua në 1986 kur zona u shpall “Rezervat Natyror i Menaxhuar” Kategoria IV. Ajo përfshin Zonat Çlodhëse Natyrore (njëra ndër të cilat është në brendësi të Gadishullit të Karaburunit dhe Rrëzës së Kanalit), dy Zona Monumente Natyrore (në majë të gadishullit, tek Kepi i Gallovecit, në gjirin dhe shpellën e Gramës, plazhi i Gramës) si dhe praninë e koraligjenëve të veçantë, si për shembull tek “Gryka e Djallit”, një Zonë Buferike (Mali i Karaburunit, Ravena, Orikumi dhe zona që shtrihet deri në Dukat) si dhe dy Zona Argëtimi/Turistike (Bristani dhe pjesa e brendshme e Gadishullit të Karaburunit, brenda Gjirit të Vlorës). Në këtë njësi përfshihen edhe Parku Kombëtar i Llogarasë (kampi i pushimit, një rezervë strikte natyrore) dhe Mali i Çikës (Mbihipja e Çikes, një Zonë Monument Natyror).

 Bregu shkëmbor, me disa vende i përbërë nga shkëmbinj të rëndësishëm gëlqerorë, të mbuluar me bimësi Mesdhetare tipike, dhe në disa pjesë të veçanta përmban plazhe të vegjël me gur zalli e rërë, shpalos peizazhe të mrekullueshme dhe të rralla, të para në veçanti nga anija, kur vizitohen shpellat, kanionet e gjiret e vegjël, p.sh. shpella e Haxhi Alisë dhe ajo e Duk Gjonit. Peisazhi nënujor është gjithashtu i një cilësie të jashtëzakonshme, me faqe shkëmbore, shpella nënujore dhe me florën e faunën shoqëruese dhe në disa zona me mbetje arkeologjike. Padyshim, kjo zonë është pjesa më e mirë dhe më tërheqëse e bregdetit Shqiptar, sa i përket zhvillimit të aktiviteteve detare si zhytja nënujore, që nuk është shumë e zhvilluar në Shqipëri.

 Ishulli i Sazanit (16 km i gjatë dhe 3-5 km i gjerë), përballë Vlorës dhe në veri të Gadishullit të Karaburunit, ka një formë elipsoide të orientuar VVP-JJL dhe arrin kulmin me 345 m në Grykën e Djallit. Ishulli i Sazanit ndahet nga skaji verior i Gadishullit të Karaburunit përmes Ngushticës së Mezokanalit. Ky ishull është një Zonë Natyrore Çlodhëse/Turistike me faqe shkëmbore, peisazhe dhe zona zhytjeje të mrekullueshme. Në verën e vitit 2015 Ishulli i Sazanit u hap për vizita publike, si një relike e Luftës së Ftohtë dhe si një zonë natyrore. Laguna e Orikumit përfshin rreth 130 ha me thellësi maksimale prej 3 m dhe komunikon në mënyrë të përhershme me detin përmes një kanali 50 m të gjatë. Ajo ka një prurje të kufizuar të ujit të ëmbël nga jugu. Ajo gjendet në një zonë ushtarake me hyrje të kufizuar. Orikumi është një zonë arkeologjike e rëndësisë parësore.